Olen Vantaan kaupunginhallituksen varajäsen ja konsernijaoston jäsen, varavaltuutettu ja Keski- ja Itä-Vantaan Vihreiden puheenjohtaja 2021. Olen myös Vihreiden puoluevaltuuskunnan jäsen 2021-23. Koulutukseltani olen arkkitehti. Toimin tällä hetkellä tutkimuspäällikkönä, tiiminvetäjänä sekä myös ammatillisena kouluttajana TTS Työtehoseurassa.

Haluan, että Vantaa takaa sujuvan, ympäristöystävällisen arjen jokaiselle. Mitä se tarkoittaa? Alla muutamia tärkeimpiä ajatuksiani tämän hetken haasteista: 
 
 • Säästetään lähiluonto ja metsät! Kasvavassa kaupungissa puistot, metsät ja muut viheralueet ovat erittäin tärkeitä – niitä ei saa nakertaa.
 • Koulutus tarvitsee arvonpalautuksen ja oikeat resurssit kaikilla koututusasteilla, varhaiskasvatuksesta ammatillisiin aikuisopintoihin.
 • Pidetään huolta kaikenikäisistä ihmisistä lapsista ikääntyneisiin. Annetaan ääni myös niille, jotka eivät sitä itse pysty antamaan.
 • Erityistä huomiota tarvitsevat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret – mm. mielenterveystyöhön tarvitaan lisää resursseja.
 • Omaishoitajien jaksamista täytyy tukea nykyistä enemmän ja vanhusten kotihoito on saatava paljon laadukkaammaksi.
 • Kuunnellaan kuntalaisia entistä paremmin ja olemme avoimia. Kehitetään osallistamiseen uusia malleja.
 • Hyvässä kaupungissa joukkoliikenne sujuu ja vähäpäästöisiin autoihin siirtymistä tuetaan.
 • Rakennetaan resurssiviisaasti kaunista ja kestävää, ja kilpailutuksissa suositaan puurakentamista.
 • Kaupungissa on oltava sekä tiiviimpää ja urbaanimpaa että vehreitä ja väljiä pientaloalueita. Arvostetaan myös vanhaa rakennuskantaa, elävässä kaupungissa on historiallisia kerrostumia.
 • Yhteisölliset ja esteettömät asumisen mallit sopivat kaikille.
 • Yhteisöllisyyttä tuetaan kulttuurilla ja hyvillä liikuntapaikoilla kaikkialla kaupungissa.
 • Luonnonsuojelualueet ovat vihreän kaupungin keuhkot. Niissä säilyy parhaiten monimuotoinen luonto.

Koronan vaikutusten jäljiltä kuntatalouden tasapainottaminen vaatii huolellisuutta. Palvelujen ja yrityselämän säilyttäminen niin, että kaikki pärjäävät, on elinehto. Kun uuden arjen ratkaisut tehdään resurssiviisaasti ja innovatiivisella ilmastopolitiiikalla, se avaa uusia elinvoimaisia mahdollisuuksia, myös kuntatasolla.

 

Se, mitä en osaa, otan selvää. Politiikka on myös ja etenkin yhteistyölaji. Vihreän ryhmän kanssa, ja usein myös yli puoluerajojen, on hyvä selvittää asioita ja etsiä ratkaisuja. Minulle tärkeitä arvoja ovat kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus, reiluus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tutkitun tiedon ja koulutuksen arvostus. Työssäni olen mukana hyvin monenlaisissa projekteissa, etenkin asumisen, rakentamisen ja työn kehittämisen tutkimushankkeissa. Hyvä kaupunkiympäristö, missä on tarpeeksi lähiviheralueita ja historiallisia kerrostumia, on minulle ammatillisestikin tärkeää.

Viestin myös Facebookin ja Twitterin kautta, joita kannattaa vilkaista, linkit alempana sivulla.

Ota yhteyttä:

 • minna.kuusela(at)vantaanvihreat.fi
 • +358 44 7143695
 • Keltamotie 34 A, 01300 Vantaa